Επωνυμία: ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.: 140304752000